SẮM LỄ ĐỘNG THỔ

Sắm lễ phật cho Lễ Động Thổ

I. Lễ  Phật

1. Hoa tươi 2 bình, Năm quả tròn (ngũ quả: 5 loại trái cây), 5 lá trầu, 5 quả cau, xôi 1 đĩa, 5 cốc chè, 5 oản màu vàng

2. Bánh – kẹo – trà – thuốc (tùy gia chủ)

3. Tiền Phật quan 1 tập

4. 5 chai nước khoáng như lavie

Tất cả lễ vật trên bày lên một cái bàn cao nhất hướng ra cửa hoặc hướng tây.

II. Lễ Thần linh

1. Hoa 2 bình, Năm quả tròn (ngũ quả: 5 loại trái cây), 5 lá trầu, 5 quả cau, xôi 1 đĩa, 5 cốc chè, 5 oản màu đỏ

2. Bánh – kẹo – trà – thuốc lá - rượu (chuẩn bị 5 ly rót rượu)

3. Một địa xôi, một gà luộc, 1 đĩa gạo muối, trứng vịt sống 5 quả, trứng gà sống 2 quả, thịt heo sống 500g

4. 5 lễ tiền vàng, 5 bộ mũ ngựa ngũ phương

5. 5 chai nước khoáng như lavie

III. Lễ chúng sinh (khao thỉnh để tiễn các chúng sinh cô hôn, các vong linh tại đất)

Bim bim, bỏng ngô, khoai, ngô.....

– Một đĩa muối

– Một bát gạo, Một bát nước.

– Rượu trắng, Bao thuốc, lạng chè.

– 30 bộ quần áo chúng sinh, tiền chúng sinh

Chuẩn bị 2 bàn, một cao một thấp, 1 đến 2 cái chiếu ngồi cúng, cuốc, xẻng động thổ